Jak rozpocząć współpracę

Kilkanaście kroków, które dzielą od wyruszenia z nami w podróż :

 • 1. Zadzwonić
 • 2. Porozmawiać i uzgodnić warunki współpracy
 • 3. Określić towarzystwa ubezpieczeniowe, w których chce się sprzedawać
 • 4. Otrzymać umowę i porozumienia na adres mailowy
 • 5. Wydrukować 2 egz. umów i porozumień, podpisać i odesłać
 • 6. Uzyskać zaświadczenie o niekaralności lub dać nam pełnomocnictwo do jego otrzymania
 • 7. Dołączyć dokumenty zgłoszeniowe do Towarzystw lub przesłać nam je drogą elektroniczną (dowód osobisty, zaświadczenie o posiadaniu wykształcenia średniego, licencja KNF lub zaświadczenie o egzaminie i szkoleniu podstawowym)
 • 8. Dosłać drogą pocztową oryginały oświadczeń wymaganych do rejestracji jako OfWCA (czyli osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne) w Komisji Nadzoru Finansowego
 • 9. Udać się na egzamin, lub szkolenie, jeśli chce się pogłębić wiedzę ubezpieczeniową

Tyle roboty papierkowej związanej ze współpracę :

 • 1. Poczekać od tygodnia do miesiąca na rejestrację w KNF
 • 2. Sprzedawać i zarabiać

FORMULARZ KONTAKTOWY


- Nie walcz sam